Translatica, kierunek angielsko-polski
country rzeczownik;
kraj;
wieś;
państwo;
ojczyzna;
wiejski;
prowincja;
teren;
kraina;
country muzyka;
ziemia;
okolica;
zamiejski;
terenowy;
naród;
agrarny;
ludowy;
Pays techniczny;
muzyka country techniczny;
p-stwo;
kraje;
countrowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich