Translatica, kierunek polsko-angielski
naród rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
nation polityka, techniczny;
people celownik;
folk celownik, potoczne, nieoficjalne;
country;
public;
land;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich