Translatica, kierunek angielsko-polski
convene czasownik;
zwoływać prawo;
zwołać prawo;
zbierać;
powołać;
wzywać;
zebrać;
wezwać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich