Translatica, kierunek polsko-angielski
zwoływać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też zwołać
convene prawo;
summon;
convoke;
call;
assemble;
call in;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich