Translatica, kierunek angielsko-polski
cite czasownik;
cytować;
pozywać prawo;
powołać;
wzywać;
pozwać prawo;
wezwać;
wymienić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich