Translatica, kierunek polsko-angielski
zacytować czasownik, aspekt dokonany;
quote;
cite;
adduce;
mention;
quoted;
citation;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich