Translatica, kierunek angielsko-polski
citation rzeczownik;
cytat informatyka;
pochwała wojsko;
pozew;
wezwanie;
cytata;
cytowanie;
cytacja;
pozwanie;
wymienić;
wzmianka;
pozwowy;
wzmianka pochwalna wojsko;
cytować;
cytatowy;
cytata;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich