Translatica, kierunek polsko-angielski
odwołanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
appeal;
recall;
dismissal;
reference;
repeal;
removal;
citation;
ademption;
dismiss;
revoke;
recalling;
remove;
cancel;
annulling;
callback;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich