Translatica, kierunek angielsko-polski
authentication rzeczownik;
uwierzytelnienie informatyka;
identyfikacja informatyka;
uwierzytelnienie informatyka;
autentykacja informatyka;
potwierdzenie autentyczności bezpieczeństwo publiczne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich