Translatica, kierunek polsko-angielski
potwierdzenie autentyczności rzeczownik, rodzaj nijaki; → authentication bezpieczeństwo publiczne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich