Translatica, kierunek polsko-angielski
uwierzytelnienie rzeczownik; → certification prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich