cont
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
cont'd
przymiotnik

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

Cont.:
a) (content) – objętość, pojemność, treść, zawartość
b) (continue) – kontynuować
c) (contusus, bruised) – stłuczony, potłuczony
cont. (contract) – umowa, kontrakt
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich