cont.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
cont. (contract) – umowa, kontrakt
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich