skutek
Słownik polsko-niemiecki PWN
skutek m
Wirkung f
nie odnieść skutku ohne Wirkung bleiben
(następstwo) Folge f
brzemienny w skutki 〈następstwa〉 folgenschwer, folgenreich
nie wiadomo, jakie będą skutki die Folgen sind nicht abzusehen
na skutek... infolge...
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
skutek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
skutek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Folge;
Wirkung;
Ergebnis;
Effekt;
Erfolg;
Ausgang;
Resultat;
Gefolge;
skutek amatorski rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich