w rezultacie
Słownik polsko-niemiecki PWN
rezultat m
Resultat n
(wynik) Ergebnis n
bez rezultatu ergebnislos
w rezultacie oznacza to, że... im Ergebnis bedeutet das, dass...
osiągnąć zadowalające rezultaty 〈wyniki〉 zufriedenstellende Resultate erzielen
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
w rezultacie przysłówek;
folglich;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich