skutek
Słownik polsko-niemiecki PWN
skutek m
Wirkung f
nie odnieść skutku ohne Wirkung bleiben
(następstwo) Folge f
brzemienny w skutki 〈następstwa〉 folgenschwer, folgenreich
nie wiadomo, jakie będą skutki die Folgen sind nicht abzusehen
na skutek... infolge...
dochodzić gelangen, kommen
wkrótce dojdziemy do miasta bald erreichen wir die Stadt
pociąg nie dochodzi tam der Zug fährt nicht dahin
przen dochodzić do wniosku 〈skutku〉 zum Schluss 〈zu Stande〉 kommen
praw dochodzić roszczeń Ansprüche erheben
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich