skutkiem
Słownik polsko-niemiecki PWN
skutek m
Wirkung f
nie odnieść skutku ohne Wirkung bleiben
(następstwo) Folge f
brzemienny w skutki 〈następstwa〉 folgenschwer, folgenreich
nie wiadomo, jakie będą skutki die Folgen sind nicht abzusehen
na skutek... infolge...
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
skutkiem przyimek;
infolge;
zufolge;
skutkiem czego spójnik;
skutkiem tego spójnik;
deshalb;
daher;
somit;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich