Translatica, kierunek niemiecko-polski
zufolge przyimek;
według;
wskutek;
zgodnie z;
dzięki;
na skutek;
skutkiem;
wedle;
podług;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich