w konsekwencji
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
w konsekwencji przysłówek;
logisch;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich