Translatica, kierunek niemiecko-polski
Auswirkung rzeczownik, rodzaj żeński;
skutek;
oddziaływanie książkowe, oficjalne, techniczny;
następstwo medycyna, techniczny;
konsekwencja techniczny;
wpływ;
skutki;
efekt;
rezultat techniczny;
ujemny wpływ techniczny;
niepożądany wpływ techniczny;
dodatni wpływ techniczny;
implikacja matematyka;
wynik;
zjawisko;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich