posłanie

Słownik polsko-angielski PWN

pościel ż. bedclothes, bedlinen
posłać1 cz. to send (list, paczkę)
posłać kogoś po lekarza to send sb for the doctor
posłać2 cz. (łóżko) to make the bed
aut m.
posłać piłkę na aut to send the ball out of play
rzut z autu throw-in
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
posłanie
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
posłać
czasownik, aspekt dokonany
posłać
czasownik, aspekt dokonany

Przysłowia

po
jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz
you’ve made your bed, so you must lie in it
diab
gdzie diabeł nie może, tam babę pośle
≈ where the Devil can’t go himself, he’ll send a woman
Słownik języka polskiego
Zobacz „posłanie” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich