powleczenie
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
powleczenie
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
powlec
czasownik, aspekt dokonany
powleczony banan

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...po obydwu stronach tworzywami sztucznymi lub zatopione w tworzywach sztucznych, pod warunkiem że
powleczenie
lub pokrycie jest widoczna gołym okiem; przy czym zmiany barwy spowodowane tymi procesam

...fabric is either completely embedded in plastics or entirely coated or covered on both sides
with
such material, provided that such
coating
or covering can be seen
with
the naked eye
with
no ac
wyroby, w których tekstylia są całkowicie powleczone lub pokryte po obydwu stronach tworzywami sztucznymi lub zatopione w tworzywach sztucznych, pod warunkiem że
powleczenie
lub pokrycie jest widoczna gołym okiem; przy czym zmiany barwy spowodowane tymi procesami nie są brane pod uwagę (dział 39);

products in which the textile fabric is either completely embedded in plastics or entirely coated or covered on both sides
with
such material, provided that such
coating
or covering can be seen
with
the naked eye
with
no account being taken of any resulting change of colour (Chapter 39);

...po obydwu stronach tworzywami sztucznymi lub zatopione w tworzywach sztucznych, pod warunkiem że
powleczenie
lub pokrycie jest widoczna gołym okiem; przy czym zmiany barwy spowodowane tymi procesam

...fabric is either completely embedded in plastics or entirely coated or covered on both sides
with
such material, provided that such
coating
or covering can be seen
with
the naked eye
with
no ac
wyroby, w których tekstylia są całkowicie powleczone lub pokryte po obydwu stronach tworzywami sztucznymi lub zatopione w tworzywach sztucznych, pod warunkiem że
powleczenie
lub pokrycie jest widoczna gołym okiem; przy czym zmiany barwy spowodowane tymi procesami nie są brane pod uwagę (dział 39);

products in which the textile fabric is either completely embedded in plastics or entirely coated or covered on both sides
with
such material, provided that such
coating
or covering can be seen
with
the naked eye
with
no account being taken of any resulting change of colour (Chapter 39);

...po obydwu stronach tworzywami sztucznymi lub zatopione w tworzywach sztucznych, pod warunkiem że
powleczenie
lub pokrycie jest widoczne gołym okiem; przy czym zmiany barwy spowodowane tymi procesam

...fabric is either completely embedded in plastics or entirely coated or covered on both sides
with
such material, provided that such
coating
or covering can be seen
with
the naked eye
with
no ac
wyroby, w których tekstylia są całkowicie powleczone lub pokryte po obydwu stronach tworzywami sztucznymi lub zatopione w tworzywach sztucznych, pod warunkiem że
powleczenie
lub pokrycie jest widoczne gołym okiem; przy czym zmiany barwy spowodowane tymi procesami nie są brane pod uwagę (dział 39);

products in which the textile fabric is either completely embedded in plastics or entirely coated or covered on both sides
with
such material, provided that such
coating
or covering can be seen
with
the naked eye
with
no account being taken of any resulting change of colour (Chapter 39);


Słownik języka polskiego
Zobacz „powleczenie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich