przesłanie
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przesłanie
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
przesłać
czasownik, aspekt dokonany
przesłać
czasownik, aspekt dokonany

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...filtrowania danych, CBP dokona filtracji i wykasowania „danych szczególnie chronionych” przed
przesłaniem
PNR w większej partii do TSA zgodnie z niniejszym ustępem.

Under the provision requiring an automated filtering method described in paragraph 10, CBP will have filtered and deleted ‘sensitive’ data before transferring any PNRs to TSA on a bulk basis under...
Zgodnie z ust. 10, który przewiduje zautomatyzowaną metodę filtrowania danych, CBP dokona filtracji i wykasowania „danych szczególnie chronionych” przed
przesłaniem
PNR w większej partii do TSA zgodnie z niniejszym ustępem.

Under the provision requiring an automated filtering method described in paragraph 10, CBP will have filtered and deleted ‘sensitive’ data before transferring any PNRs to TSA on a bulk basis under this paragraph.

Mówcy są zobowiązani do
przesłania
tekstów swoich wystąpień do Sekretariatu najpóźniej następnego dnia po ich otrzymaniu.

Speakers shall be required to return
typescripts
of their speeches to the Secretariat not later than the day following that on which they received them.
Mówcy są zobowiązani do
przesłania
tekstów swoich wystąpień do Sekretariatu najpóźniej następnego dnia po ich otrzymaniu.

Speakers shall be required to return
typescripts
of their speeches to the Secretariat not later than the day following that on which they received them.

...lit. b), państwa członkowskie mogą również, na określanych przez siebie warunkach, wymagać
przesłania
dodatkowego zestawienia podsumowującego w formie papierowej.

...subject to conditions which they lay down, require that an additional summary document on paper be
sent
.
Do celów ust. 1 akapit pierwszy lit. b), państwa członkowskie mogą również, na określanych przez siebie warunkach, wymagać
przesłania
dodatkowego zestawienia podsumowującego w formie papierowej.

For the purposes of point (b) of the first subparagraph of paragraph 1, Member States may also, subject to conditions which they lay down, require that an additional summary document on paper be
sent
.


Przydatne zwroty

I would be grateful if you could send me a sample.
Byłbym wdzięczny za przesłanie mi próbki.

Please could you tell me the prices of your range of electric cookers.
Czy mogę prosić o podanie cen oferowanych przez Państwa kuchenek elektrycznych.

Please could you send me the details of your range of electric cookers.
Czy mogę prosić o przesłanie mi pełnej informacji na temat oferowanych przez Państwa kuchenek elektrycznych.

Słownik języka polskiego
Zobacz „przesłanie” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich