bielizna pościelowa

Słownik polsko-angielski PWN

bielizna ż. underwear; (damska) lingerie
bielizna pościelowa bedlinen
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
bielizna pościelowa
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
bielizna pościelowa i stołowa
bielizna

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Przedsiębiorstwo to posiadało dwa zakłady produkcyjne, jednak
bielizna pościelowa
była produkowana tylko w jednym z nich.

This company has production on two different sites, but
bedlinen
was manufactured at only one of the sites.
Przedsiębiorstwo to posiadało dwa zakłady produkcyjne, jednak
bielizna pościelowa
była produkowana tylko w jednym z nich.

This company has production on two different sites, but
bedlinen
was manufactured at only one of the sites.

...ponieważ stwierdzono, że produktami, które rzekomo miały należeć do tej samej ogólnej kategorii co
bielizna pościelowa
, były w większości surową tkaniną, czyli produktem pośrednim, który jest...

...since it was found that the products claimed to be of the same general category of products as
bedlinen
, were in fact mostly grey cloth, i.e. an intermediary product sold to industrial users and
Zarzut ten został odrzucony, ponieważ stwierdzono, że produktami, które rzekomo miały należeć do tej samej ogólnej kategorii co
bielizna pościelowa
, były w większości surową tkaniną, czyli produktem pośrednim, który jest sprzedawany użytkownikom przemysłowym, a nie produktem przeznaczonym dla konsumentów, jakim jest bielizna pościelowa.

This claim was rejected since it was found that the products claimed to be of the same general category of products as
bedlinen
, were in fact mostly grey cloth, i.e. an intermediary product sold to industrial users and not a consumer product as bedlinen.

Koce, pledy,
bielizna pościelowa
itp.; zasłony itp.; inne artykuły wyposażenia wnętrz:

Blankets, travelling rugs,
bed linen
etc.; curtains etc.; other furnishing articles:
Koce, pledy,
bielizna pościelowa
itp.; zasłony itp.; inne artykuły wyposażenia wnętrz:

Blankets, travelling rugs,
bed linen
etc.; curtains etc.; other furnishing articles:


Słownik języka polskiego
Zobacz „bielizna pościelowa” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich