pościel

Słownik polsko-angielski PWN

pościel ż. bedclothes, bedlinen
posłać1 cz. to send (list, paczkę)
posłać kogoś po lekarza to send sb for the doctor
posłać2 cz. (łóżko) to make the bed
aut m.
posłać piłkę na aut to send the ball out of play
rzut z autu throw-in
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
pościel
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
posłać
czasownik, aspekt dokonany
posłać czek do inkasa

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Meble i ich części;
pościel
, materace, stelaże pod materace, poduszki i temu podobne wyroby wypychane

Furniture and parts thereof;
bedding
, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings
Meble i ich części;
pościel
, materace, stelaże pod materace, poduszki i temu podobne wyroby wypychane

Furniture and parts thereof;
bedding
, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings

Meble i ich części,
pościel
, materace, stelaże pod materace, poduszki i temu podobne wyroby wypychane,

Furniture and parts thereof,
bedding
, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings,
Meble i ich części,
pościel
, materace, stelaże pod materace, poduszki i temu podobne wyroby wypychane,

Furniture and parts thereof,
bedding
, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings,

MEBLE;
POŚCIEL
, MATERACE, STELAŻE POD MATERACE, PODUSZKI I PODOBNE WYPYCHANE ARTYKUŁY WYPOSAŻENIOWE; LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE; PODŚWIETLANE ZNAKI,...

FURNITURE;
BEDDING
, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED...
MEBLE;
POŚCIEL
, MATERACE, STELAŻE POD MATERACE, PODUSZKI I PODOBNE WYPYCHANE ARTYKUŁY WYPOSAŻENIOWE; LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE; PODŚWIETLANE ZNAKI, PODŚWIETLANE TABLICE I TABLICZKI, I TYM PODOBNE; BUDYNKI PREFABRYKOWANE

FURNITURE;
BEDDING
, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAMEPLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS


Przysłowia

po
jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz
you’ve made your bed, so you must lie in it
diab
gdzie diabeł nie może, tam babę pośle
≈ where the Devil can’t go himself, he’ll send a woman
Słownik języka polskiego
Zobacz „pościel” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich