bety
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
bety
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy, liczba mnoga
Podobne hasła w języku polskim:
beta
rzeczownik, rodzaj żeński
bet
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

ponieważ korelacja między obliczonymi
betami
i stopą zwrotu z akcji jest słaba;

because calculated
betas
have little correlation with stock returns.
ponieważ korelacja między obliczonymi
betami
i stopą zwrotu z akcji jest słaba;

because calculated
betas
have little correlation with stock returns.

W odniesieniu do
bety
w sprawozdaniu LECG wyrażono wątpliwości co do wykorzystania danych szacunkowych udostępnionych przez prywatne spółki specjalizujące się w wycenach.

As far as the
beta
is concerned, the LECG report casts doubts on the use of estimations provided by private companies specialised in valuations.
W odniesieniu do
bety
w sprawozdaniu LECG wyrażono wątpliwości co do wykorzystania danych szacunkowych udostępnionych przez prywatne spółki specjalizujące się w wycenach.

As far as the
beta
is concerned, the LECG report casts doubts on the use of estimations provided by private companies specialised in valuations.

...School) Pablo Fernández (2008) przedstawia solidne argumenty przeciwko stosowaniu obliczonej
bety
w wycenach:

In his paper ‘Are calculated
betas
worth for anything?’ (Working paper IESE Business School), Pablo Fernández (2008) presents strong arguments against the use of calculated
beta
in valuations:
W swojej publikacji „Are calculated betas worth for anything?” (dokument roboczy IESE Business School) Pablo Fernández (2008) przedstawia solidne argumenty przeciwko stosowaniu obliczonej
bety
w wycenach:

In his paper ‘Are calculated
betas
worth for anything?’ (Working paper IESE Business School), Pablo Fernández (2008) presents strong arguments against the use of calculated
beta
in valuations:


Słownik języka polskiego
Zobacz „bety” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich