misja

Słownik polsko-angielski PWN

misja ż. mission

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...r. Podlega ona regularnemu przeglądowi co najmniej co 6 miesięcy, przeprowadzanemu na podstawie
misji
monitorujących prowadzonych wspólnie przez Prezydencję Unii Europejskiej i Komisję.

...It shall be reviewed regularly at least once every six months in the light of joint monitoring
missions
by the Presidency of the European Union and the Commission.
Niniejsza decyzja wygasa dnia 6 kwietnia 2011 r. Podlega ona regularnemu przeglądowi co najmniej co 6 miesięcy, przeprowadzanemu na podstawie
misji
monitorujących prowadzonych wspólnie przez Prezydencję Unii Europejskiej i Komisję.

This Decision shall expire on 6 April 2011. It shall be reviewed regularly at least once every six months in the light of joint monitoring
missions
by the Presidency of the European Union and the Commission.

Liberalizacja mediów elektronicznych zgodnie z harmonogramem przedstawionym
misji
monitorującej Unii Europejskiej w październiku 2004 roku, pozwalająca na wprowadzenie prywatnych mediów...

Liberalising the electronic media according to the timetable presented to the
EU
follow-up
mission
in October 2004 to allow private electronic media to be set up before the local elections.
Liberalizacja mediów elektronicznych zgodnie z harmonogramem przedstawionym
misji
monitorującej Unii Europejskiej w październiku 2004 roku, pozwalająca na wprowadzenie prywatnych mediów elektronicznych przed przeprowadzeniem wyborów lokalnych.

Liberalising the electronic media according to the timetable presented to the
EU
follow-up
mission
in October 2004 to allow private electronic media to be set up before the local elections.

...dnia 25 stycznia 2012 r. W razie konieczności może zostać poddana weryfikacji na podstawie wyników
misji
monitorujących Unii Europejskiej.

...on 25 January 2012. If necessary, it may be re-examined on the basis of European Union follow-up
missions
.
Niniejsza decyzja wygasa dnia 25 stycznia 2012 r. W razie konieczności może zostać poddana weryfikacji na podstawie wyników
misji
monitorujących Unii Europejskiej.

It shall expire on 25 January 2012. If necessary, it may be re-examined on the basis of European Union follow-up
missions
.


Słownik języka polskiego
Zobacz „misja” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich