doświadczenie

Słownik polsko-angielski PWN

doświadczenie n. (praktyka) experience; (eksperyment) experiment
mieć doświadczenie w czymś to be experienced in sth
doświadczony przym. (lekarz, kierowca) experienced; (oko, ręka) practised, practiced AmE
doświadczyć cz. to experience

Translatica, kierunek polsko-angielski

doświadczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
test;
trial;
research;
undergo;
expertise;
ordeal;
adept;
doświadczenie bezpośrednie rzeczownik, rodzaj nijaki; → direct experience
doświadczenie cielesne rzeczownik, rodzaj nijaki; → bodily experience

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „doświadczenie” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

doświadczenie n Erfahrung f
doświadczenie zawodowe Berufserfahrung f
kulturotwórcze doświadczenie wielkomiejskie (funkcje kulturotwórcze miasta) kulturprägende Großstadterfahrung; fiz Versuch m
doświadczony (człowiek) erfahren

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

doświadczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Erlebnis;
Versuch;
Lebens-;
Erfahrung;
doświadczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Erfahrung;
Versuch;
Prüfung;
Probe;
Erlebnis;
Test;
Praxis;
Empirie;
doświadczenie astronautyczne rzeczownik, rodzaj nijaki;

Słownik polsko-włoski PWN

doświadczenie n
esperienza f
brak doświadczenia inesperienza f
mieć doświadczenie w czymś avere esperienza in qc
z doświadczenia per esperienza
(eksperyment) esperimento m
doświadczony adj esperto, pratico
doświadczony pracownik vecchio del mestiere
doświadczyć, doświadczać v provare, sperimentare (bólu – il dolore)

Słownik polsko-rosyjski PWN

doświadczenie
1 опыт
2 (bycie doświadczonym) опытность
doświadczyć испытать
doświadczony (mający doświadczenie, biegły) опытный
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich