Translatica, kierunek angielsko-polski
undergo czasownik;
ulegać prawo, techniczny;
poddać się biologia, medycyna;
przejść;
ulec prawo;
znieść;
odbyć;
poddać;
podlegać;
poddawać;
odbywać;
przeżyć;
zaznać;
zaznawać;
ulegnąć prawo;
doznać;
doznawać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich