Translatica, kierunek polsko-angielski
zaznawać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też zaznać
undergo;
taste;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich