Przetłumacz w translatorze

Słowo dnia: czas

Przysłowia

kwie
kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata
≈ April weather, rain and sunshine both together
Więcej przysłów

Przydatne zwroty

She has set her heart on studying archaeology.
Marzeniem jej życia są studia archeologiczne.

She wants above all else to study archaeology.
Ponad wszystko pragnie studiować archeologię.

Więcej zwrotów

Imiona w różnych językach

Odylon
ang., niem. — Odilo
fr. — Odilon
wł. — Odilone
Więcej imion

Amerykański słowniczek lifestyle'owy

Political correctness (PC) to hasło, z którym wystąpiono po raz pierwszy na campusach pod koniec lat 80. Program PC połączył elementy feminizmu, antyrasizmu i innych liberalnych doktryn, tworząc nowy postmarksistowski, lewicowy kodeks polityczny. W latach 90. PC rozpowszechniło się poza granicami campusów, a nauki i zalecenia PC stały się podstawą nowej legislacji. Nauczyciele czy pracodawy naruszający zasady politycznej poprawności, narażają się na ostracyzm, a nawet na utratę pracy. Mimo całej przesady i absurdalnej czasem drobiazgowości, PC przyczyniła się do uświadomienia społeczeństwu złożonych problemów: relatywizmu kulturowego, roli języka w sprawowaniu władzy i dyskryminacji społecznej osób o innym kolorze skóry czy niepełnosprawnych.
Ewa Szabłowska
... >> Więcej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich