Tworzenie strony biernej

Tworzenie strony biernej

 

Czasownik w stronie biernej = essere w odpowiednim czasie + imiesłów participio passato odmienianego czasownika:

 

czas teraźniejszy sono osservato (= essere w czasie teraźniejszym + participio passato)
czas przeszły
imperfetto
ero osservato (= essere w czasie przeszłym + participio passato)
czas przyszły sarò osservato (= essere w czasie przyszłym + participio passato)
czas przeszły
passato prossimo
sono stato osservato (= essere w czasie przeszłym + participio passato)

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich