mowa
Translatica, kierunek polsko-angielski
mowa czasownik, predykatyw;
tongue;
address;
discourse;
mowa rzeczownik, rodzaj żeński;
speech;
language przenośne;
oration książkowe, oficjalne;
parlance;
address archaiczne;
speaking;
talk;
saying;
word;
tongue;
mowa akceptacyjna rzeczownik, rodzaj żeński; → acceptance speech
mowa bezpośrednia rzeczownik, rodzaj żeński; → direct speech
mowa budżetowa rzeczownik, rodzaj żeński; → budget speech
mowa codzienna rzeczownik, rodzaj żeński; → everyday speech
mowa dziecka rzeczownik, rodzaj żeński; → baby talk
mowa inauguracyjna rzeczownik, rodzaj żeński; → inaugural speech
mowa końcowa rzeczownik, rodzaj żeński; → final speech
mowa ludowa rzeczownik, rodzaj żeński; → folk-speech
mowa migowa rzeczownik, rodzaj żeński; → sign speech
mowa niewiązana rzeczownik, rodzaj żeński; → prose literatura
mowa niezależna rzeczownik, rodzaj żeński; → direct speech językoznawstwo
mowa nosowa rzeczownik, rodzaj żeński;
rhinism;
mowa obrończa rzeczownik, rodzaj żeński; → speech for the defence
mowa oskarżycielska rzeczownik, rodzaj żeński; → speech for the prosecution prawo
mowa pochwalna rzeczownik, rodzaj żeński; → eulogy
mowa pogrzebowa rzeczownik, rodzaj żeński; → eulogy
mowa potoczna rzeczownik, rodzaj żeński;
vulgate;
mowa powitalna rzeczownik, rodzaj żeński;

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich