mowa dziecka

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
mowa dziecka rzeczownik, rodzaj żeński; → baby talk
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich