nie ma mowy
Słownik polsko-angielski PWN
mowa ż. speech
JĘZ mowa zależna/niezależna indirect/direct speech
nie ma mowy that’s out of the question

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „nie ma mowy” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich