mowa

Słownik polsko-angielski PWN

mowa ż. speech
JĘZ mowa zależna/niezależna indirect/direct speech
nie ma mowy that’s out of the question
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich