nic z tego

Słownik polsko-angielski PWN

nic zaim. nothing; (w pytaniu) anything
to nic never mind
pot. być do niczego to be hopeless
nic z tego (nie uda się) it’s no use; (nie ma mowy) no way! pot.

Translatica, kierunek polsko-angielski

nic z tego zdanie;
nothing doing! potoczne, nieoficjalne;
no way! potoczne, nieoficjalne;
nic z tych rzeczy zdanie; → nothing of the kind potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich