język
Słownik polsko-angielski PWN
język m. ANAT tongue; JĘZ language
język ojczysty one’s mother tongue
Translatica, kierunek polsko-angielski
język rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
tongue przenośne;
language;
parlance;
glossa;
lingua;
speech;
lingo potoczne, nieoficjalne;
jargon;
languages;
Język afrikaans rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Afrikaans;
język albański rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → albanian language

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „język” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich