mowa

Słownik polsko-angielski PWN

mowa ż. speech
JĘZ mowa zależna/niezależna indirect/direct speech
nie ma mowy that’s out of the question

Translatica, kierunek polsko-angielski

mowa czasownik, predykatyw;
tongue;
address;
discourse;
mowa rzeczownik, rodzaj żeński;
speech;
language przenośne;
oration książkowe, oficjalne;
parlance;
address archaiczne;
speaking;
talk;
saying;
word;
tongue;
mowa akceptacyjna rzeczownik, rodzaj żeński; → acceptance speech

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „mowa” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich