mowa

Słownik polsko-angielski PWN

mowa ż. speech
JĘZ mowa zależna/niezależna indirect/direct speech
nie ma mowy that’s out of the question
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
mowa
czasownik, predykatyw
Podobne hasła w języku polskim:
mowa
rzeczownik, rodzaj żeński
mowa-trawa

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

uzyskane lub wyprodukowane w danym państwie z towarów, o których
mowa
tylko w drugim tiret niniejszego ustępu albo z towarów, o których mowa w pierwszym i drugim tiret niniejszego ustępu.

obtained or produced in the country concerned, either from goods
referred to
in the second indent of this paragraph alone or from goods referred to in the first and second indent of this paragraph.
uzyskane lub wyprodukowane w danym państwie z towarów, o których
mowa
tylko w drugim tiret niniejszego ustępu albo z towarów, o których mowa w pierwszym i drugim tiret niniejszego ustępu.

obtained or produced in the country concerned, either from goods
referred to
in the second indent of this paragraph alone or from goods referred to in the first and second indent of this paragraph.

...sektora rybołówstwa w tych krajach poprzez poprawę oceny naukowej i technicznej połowów, o których
mowa
, monitorowanie i kontrolę działalności połowowej, warunków zdrowotnych oraz otoczenia...

developing, through partnership, the fisheries resource management and control capacities of third countries to ensure sustainable fishing and promoting the economic development of the fisheries...
rozwoju, poprzez partnerstwo, zdolności krajów trzecich w zakresie zarządzania i kontroli zasobów rybołówstwa w celu zagwarantowania zrównoważonego rybołówstwa i popierania rozwoju gospodarczego sektora rybołówstwa w tych krajach poprzez poprawę oceny naukowej i technicznej połowów, o których
mowa
, monitorowanie i kontrolę działalności połowowej, warunków zdrowotnych oraz otoczenia gospodarczego w sektorze;

developing, through partnership, the fisheries resource management and control capacities of third countries to ensure sustainable fishing and promoting the economic development of the fisheries sector in those countries by improving the scientific and technical evaluation of the fisheries concerned, monitoring and control of fishing activities, health conditions and the business environment in the sector;

...sektora rybołówstwa w tych krajach poprzez poprawę oceny naukowej i technicznej połowów, o których
mowa
, monitorowanie i kontrolę działalności połowowej, warunków zdrowotnych oraz otoczenia...

developing, through partnership at a bilateral, regional or multilateral level, the fisheries resource management and control capacities of third countries, in order to ensure sustainable fishing and...
rozwoju, poprzez partnerstwo na poziomie dwustronnym, regionalnym lub wielostronnym, zdolności krajów trzecich w zakresie zarządzania i kontroli zasobów rybołówstwa w celu zagwarantowania zrównoważonego rybołówstwa i popierania rozwoju gospodarczego sektora rybołówstwa w tych krajach poprzez poprawę oceny naukowej i technicznej połowów, o których
mowa
, monitorowanie i kontrolę działalności połowowej, warunków zdrowotnych oraz otoczenia gospodarczego w sektorze;”;

developing, through partnership at a bilateral, regional or multilateral level, the fisheries resource management and control capacities of third countries, in order to ensure sustainable fishing and to promote the economic development of the fisheries sector in those countries by improving the scientific and technical evaluation of the fisheries concerned, the monitoring and control of fishing activities, the health conditions and the business environment in the sector;’;


Przysłowia

hop
nie mów hop, póki nie przeskoczysz
don’t count your chickens before they’re hatched

Przydatne zwroty

Es verschlug mir die Rede pot.
Odjęło mi mowę; zapomniałem języka w gębie pot.
Kein Gedanke (daran)! pot.
Mowy nie ma! pot.
Słownik języka polskiego
Zobacz „mowa” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich