Translatica, kierunek niemiecko-polski
zurückgewinnen czasownik, nieregularny;
odzyskać;
odgrywać muzyka;
odegrać;
rewindykować ekonomia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich