Translatica, kierunek polsko-niemiecki
odgrywać czasownik, aspekt niedokonany;
abspielen sport;
vortragen muzyka;
spielen;
stattfinden muzyka;
geben;
zurückgewinnen muzyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich