Translatica, kierunek niemiecko-polski
graben czasownik, nieregularny;
kopać ogrodnictwo;
wykopać;
ryć;
przekopywać ogrodnictwo;
rów;
wyryć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich