Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wyryć czasownik, aspekt dokonany;
einritzen;
schnitzen;
gravieren;
meißeln;
buddeln;
ritzen;
graben;
schneiden;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich