Translatica, kierunek niemiecko-polski
festlegen czasownik;
ustalać;
ustalić;
ustawiać informatyka, techniczny;
wyznaczać ekonomia;
oznaczać;
wyznaczyć techniczny;
zdefiniować techniczny;
naznaczać książkowe, oficjalne;
wytyczać;
oznaczyć;
unieruchomić medycyna, ekonomia;
domawiać potoczne, nieoficjalne;
naznaczyć książkowe, oficjalne;
unieruchamiać ekonomia;
plan;
ugadać;
wytyczyć;
stanowić;
postawić;
uznawać;
uznać;
zastawić;
stawiać;
ogłosić;
wiązać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich