Translatica, kierunek polsko-niemiecki
regulować czasownik, aspekt niedokonany;
regeln;
regulieren fizjologia, informatyka, elektryka;
einstellen informatyka;
begleichen książkowe, oficjalne;
justieren informatyka;
ausrichten informatyka;
festlegen;
verfügen;
anpassen informatyka;
stoppen;
setzen;
steuern fizjologia, informatyka, elektryka;
bezahlen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich