Translatica, kierunek niemiecko-polski
Einzelne rzeczownik, przymiotnik, rodzaj żeński, rodzaj męski;
jednostka książkowe, oficjalne;
osoba;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich