Translatica, kierunek niemiecko-polski
Akzeptanz rzeczownik, rodzaj żeński;
akceptacja książkowe, oficjalne, techniczny;
aprobata techniczny;
uznanie;
odbiór;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich