Translatica, kierunek polsko-niemiecki
aprobata rzeczownik, rodzaj żeński;
Zustimmung książkowe, oficjalne, techniczny;
Billigung książkowe, oficjalne, techniczny;
Befürwortung techniczny;
Genehmigung administracja, techniczny;
Akzeptanz techniczny;
Einverständnis książkowe, oficjalne, techniczny;
Zusage ekonomia;
Zulassung techniczny;
Annahme techniczny;
Beifall;
Zuspruch;
Sanktion;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich