Translatica, kierunek niemiecko-polski
Zulassung rzeczownik, rodzaj żeński;
autoryzacja medycyna, informatyka;
aprobata techniczny;
atest administracja;
uznanie;
rejestr;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich