Translatica, kierunek angielsko-polski
warrant rzeczownik;
nakaz prawo;
gwarancja;
warrant finanse;
nakaz sądowy prawo;
rękojmia;
poręka;
kwit handel, ang. brytyjska;
dowód;
warrant subskrypcyjny finanse;
gwarant;
patent książkowe, oficjalne;
podstawa;
licencja;
motyw;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich